Rada Gminy Telatyn

kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady

 •  
 •  
 •  
 •  

Wiceprzewodniczący

 •  
 •  
 •  
 •  

Radna

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •  

Radna

 •  
 •  
 •  
 •  

Radna

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •  

Radny

 •  
 •  
 •  
 •