21 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Telatyn pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska wraz ze Skarbnikiem Gminy panem Tomaszem Szarugą w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie podpisali umowę na dotację celową w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował pan Mikołaj Pawlak – Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich.

W związku z podpisaniem umowy, Gmina Telatyn otrzyma dofinansowanie na zakup 2 Defibrylatorów AED oraz Zestawu ratownictwa technicznego: cylindra rozpierającego. Sprzęt zostanie przekazany dla jednostek: OSP Telatyn i OSP Nowosiółki.

Podziel się tym: