uroczystość Jubileuszu Złotych Godów

  • Drukuj


Małżeństwo to wspólnota życia. 

To dom. To praca. To troska o dzieci.

To także wspólna radość i rozrywka”.

                            Jan Paweł II 

W dniu 22 października 2011 roku obchodziliśmy  uroczystość Jubileuszu Złotych Godów w gminie Telatyn.  Jest to wyjątkowe święto zarówno dla par małżeńskich i ich rodzin, jak i dla  samorządu gminy. 

Pani  Wójt Gminy  pogratulowała Dostojnym Jubilatom wspólnie przeżytych 50-lat małżeństwa. Podziękowała za miłość, ofiarność, dobre wychowanie dzieci za przykład życia za cierpienia , łzy radości i za każdy  siwy włos na skroni. Życzyła zdrowia i wszelkiej pomyślności, by nadal towarzyszyła im miłość, zrozumienie i przyjaźń, aby nie opuszczało ich zdrowie i otaczała zawsze atmosfera życzliwości ze strony najbliższej rodziny i przyjaciół. Zgodnie z ceremoniałem nastąpiło podziękowanie małżonków  wspólne przeżyte lata. Małżonkowie zostali  uhonorowani władze państwowe  medalami  „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Aktu dekoracji dokonała Wójt Gminy Irena Elżbieta Witkowska przy współudziale Dariusza Dziedzica Przewodniczącego Rady Gminy Telatyn. Listy gratulacyjne wręczyli również  Pan Jan Kowalczyk Starosta Powiatu tomaszowskiego i Pan Krzysztof Szwal – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW- Delegatura Zamość w imieniu Wojewody Lubelskiego.

b_200_0_16777215_00___images_images_50_501.jpg b_200_0_16777215_00___images_images_50_502.jpg b_200_0_16777215_00___images_images_50_503.jpg b_200_0_16777215_00___images_images_50_504.jpg

 

W gronie odznaczonych Jubilatów byli Państwo:

 1. Janina i Jan  Bajwolukowie  Posadów

2. Zofia i  Heronim Banachewiczowie Dutrów

3.Winczysława i Tadeusz  Barteccy Nowosiółki

4. Maria i Albin  Bartniccy Nowosiółki

5. Krystyna i  Henryk  Bednarczukowie Nowosiółki

6. Helena i Roman  Bil  Poturzyn

7.Wanda Jan Bryk  Marysin

8.Zofia i Aleksander Dziurdzińscy  Kryszyn

9. Janina i  Tadeusz  Gołębiowscy Łykoszyn

10.Teresa i Edward Górnikowie Telatyn

11.Halina i   Stefan Grabiec Wasylów

12. Janina i Bolesław Hałasa Poturzyn

13. Zofia i  Stanisław  Iwaniccy  Wasylów

14.  Izabela i  Bolesław  Jarczakowie Telatyn

15.  Janina i  Jan  Jarmułowiczowie Dutrów

16. Kazimiera i Henryk Kowalczykowie Telatyn

17. Zofia i   Czesław   Kuziorowie Posadów

18.  Irena i Bronisław Maciejkowie Telatyn

19. Zofia i Władysław  Nadłonkowie Posadów

20.  Weronika i  Józef Pachołkowie Franusin

21. Helenia i Jan  Romańczukowie Kryszyn

22. Regina i Tadeusz  Skwarkowie Nowosiółki

23.  Aniela i  Antoni  Wegszajderowie Nowosiółki

24.  Franciszka i   Edmund Wiatrzykowie Poturzyn

25. Janina i Zdzisław Wlaziowie Marysin

26.  Janina i Jan Zarosowie Nowosiółki

27. Władysława i  Olech Zwolakowie Franusin

28.  Maria i Aleksander   Żołnierzów Nowosiółki

29. Halina i Jan  Żurawscy Łykoszyn

    Uroczystość zaszczycili swoją obecnością  Ks. Proboszcz Parafii Żulice Andrzej Bastrzyk, który sprawował mszę świętą w intencji jubilatów i Pan Mieczysław Szaruga – Sekretarz Gminy Telatyn.

    Była symboliczna lampka szampana i tradycyjne „STO LAT”.

    Uroczystość uświetniły występy Kameralnego Zespołu Wokalnego  Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa i Zespół „WILGA” z Telatyna