budżet na 2010r

  • Drukuj

Gmina ma budżet na 2010r

Podczas ostatniej sesji w starym roku radni  uchwalili budżet na 2010 rok. Jak mówi Wójt Gminy, jest on zorientowany na inwestycje i remonty dróg gminnych. Najwięcej pieniędzy pójdzie na drogi.

 

Sesja budżetowa odbyła się w środę 30 grudnia. Po debacie nad uchwałą budżetową, podczas której Wójt Gminy Edward Suski przedstawił jej główne założenia, radni przystąpili do głosowania. „Za" opowiedziało się 14 radnych, „przeciw" było 0 osób.

- Mam świadomość, że przyszłoroczny budżet nie będzie budżetem łatwym. Z drugiej strony, jego założenia są dobre i nastawione na długofalowy rozwój gminy - stwierdził podczas sesji Wójt Edward Suski.

Faktycznie, w planie dochodów i wydatków gminy na przyszły rok kwotę 565 tys. zł zarezerwowano na modernizacje i remonty dróg.

Łączne wydatki budżetu gminy Telatyn w 2010 roku wyniosą  8, 395 mln zł., zaś dochody 8,663 mln zł.