Plenarne Posiedzenie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie

 • Drukuj

W dniu 2 lutego 2010r w Sali narad Urzędu Gminy Telatyn odbyło się Plenarne Posiedzenie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie.

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Wybór Przewodniczącego obrad
 • Wybór Komisji uchwał i wniosków
 • Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP z działalności za 2009 rokSprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusjapodjęcie uchwał i wniosków
 • Zakończenie obrad

Zebrani minutą ciszy uczcili śmierć druhów, którzy odeszli w 2009r:

 • Lizak Alfred
 • Głowacz Władysław
 • Szczerba Tadeusz
 • Wiśniewski Władysław

W obradach udział wzięli zaproszeni goście:

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego SP RP - Kazimierz Organista

Komendant Powiatowy PSP – bryg. Stanisław Kielech