Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie

  • Drukuj

W dniu 2 lutego 2011 roku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie.

W obradach zjazdu uczestniczyli:

 

  • Starosta Powiatu – Pan Jan Kowalczyk
  • Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub.- Bryg. Stanisław Kielech
  • Kapitan – Wiesław Chromiec
  • Wójt Gminy Telatyn – Irena Elżbieta Witkowska
  • Przewodniczący Rady Gminy Telatyn – Pan Dariusz Dziedzic

b_200_0_16777215_00___images_osp10.jpg

Na zjeździe dokonano oceny statutowej działalności oraz przyjęto program działania na nową kadencję. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału Związku OSP RP ukonstytuował się . Prezesem Oddziału Gminnego ZOSP RP została Pani Irena Elżbieta Witkowska – Wójt Gminy Telatyn.

Dotychczasowy długoletni Prezes Oddziału Związku OSP RP  Pan Edward Suski zrezygnował z kandydowania na następną kadencję.