Podpisano wnioski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ,,Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020"

  • Drukuj

b_200_0_16777215_00___images_phocagallery_2017_01_popdok_thumbs_phoca_thumb_l_dok_09.jpgDnia 29 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Telatyn podpisano wnioski pomiędzy Gminą Telatyn a partnerami po stronie Ukraińskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ,,Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020".  W związku z tym wydarzeniem do Telatyna przyjechały dwie delegacje z Ukrainy: z gminy Tartakiv na czele z Wójtem Stefanem Orłowskim i z miasta Złoczewa na czele z Burmistrzema Igorem Grynkivem.

Pierwszy podpisany wniosek, z Gminą Tartakiv dotyczy ,,Poprawy dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunkacyjnych". W ramach tego projektu, o tytule ,,Podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez poprawę jakości dróg gminy Telatyn i Tartakiv" zaplanowana jest przebudowa drogi gminnej nr 111654L w miejscowości Łykoszyn. Dokumenty podpisane zostały przez Wójta Gminy Telatyn – Elżbietę Stąsiek – Witkowską i Wójta Gminy Tartakiv Stefan Orłowskiego.  Drugi z podpisanych wniosków odnosi się do ,,Promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego". Tytuł projektu nosi nazwę ,,Racjonalizacja gospodarki wodno – ściekowej w ramach projektu Polska – Białoruś – Ukraina".  W ramach jego realizacji założono kilka inwestycji: rozbudowę oczyszczalni ścieków w Telatynie, kanalizację ściekową w miejscowości Żulice, przebudowę wodociągu w Dutrowie oraz zakup koparki. Stosowne dokumenty podpisała Elżbieta Stąsiek – Witkowska Wójt Gminy Telatyn oraz burmistrz miasta Złoczewa Igor Grynkiw. W zorganizowanym spotkaniu uczestniczyli także  Przewodniczący Rady Gminy Telatyn pan Dariusz Skwarek oraz vice Przewodnicząca Rady Gminy Telatyn pani Stanisława Lipska. Obecny był także pan Adolf Wituch z Zamościa – właściciel firmy ,,Doradztwo i Reklama", który współpracuje z Gminą Telatyn.

Podpisane wnioski zostały złożone we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Centrum Projektów Europejskich w Warszawie