Wójt Gminy Telatyn podpisała umowę na dofinansowanie do kolektorów słonecznych

  • Drukuj

ks28 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Wójt Gminy Telatyn pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska oraz Skarbnik Gminy pan Tomasz Szaruga podpisali umowę na dofinansowanie unijnego projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie pod koniec marca 2016 roku wpłynęło łącznie 315 wniosków o wartości 1,14 mld. zł. Po trzystopniowej weryfikacji wybrano 108 najwyżej ocenionych projektów, wśród których znalazł się projekt o nr RPLU.04.01.00-06-0056/16 złożony przez Gminę Telatyn. Jak podaje Urząd Marszałkowski w Lublinie - ,,Najwięcej projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii dotyczy zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Na popularność solarów wpływają warunki klimatyczne województwa lubelskiego gdyż w naszym regionie notuje się jedne z najwyższych w Polsce wskaźników tzw. usłonecznienia, czyli liczby godzin słonecznych w ciągu doby" (dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2015 roku). Zadowolenie z faktu, iż gmina znalazła się wśród 108 najlepiej ocenianych projektów wyraża również Wójt Gminy – Elżbieta Stąsiek – Witkowska, która podkreśla, że ,,montaż kolektorów zagwarantuje mieszkańcom gminy ciepłą wodę przez większą część roku i tym samym oszczędności w domowym budżecie, ponieważ jak wiadomo energia słoneczna jest bezpłatna".

W klasyfikacji ogólnej, w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w konkursie nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 Gmina Telatyn znalazła się na 18 miejscu zdobywając łącznie 100 punktów i kwotę dofinansowania 1 181 691,10 zł. z przeznaczeniem na odnawialne źródła energii. Całkowita wartość projektu wyniesie łącznie 1 659 435,74 zł.