Indywidualizacja nauczania w Gminie Telatyn

  • Drukuj

b_200_0_16777215_00___images_efs.jpg

Urząd Gminy Telatyn uczestniczy w projekcie ,,Indywidualizacja nauczania w Gminie Telatyn" realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu IX na rok 2010 , projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych"przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, obejmującego programy indywidualizacji nauczania klas I – III szkół podstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych).

W projekcie uczestniczą uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina z Poturzyna – 16 dzieci i ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Telatyna 58 dzieci

b_200_0_16777215_00___images_promo10.jpg b_200_0_16777215_00___images_promo12.jpg  b_200_0_16777215_00___images_promo9.jpgb_200_0_16777215_00___images_promo6.jpg  

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć:

W Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Poturzynie:

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 8 uczniówZajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 9 uczniówGimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 4 uczniówZajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie 5 uczniów

 

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie:

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 15 uczniówZajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 15 uczniówGimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 8 uczniówZajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie – 15 uczniówZajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne – 13 uczniówZajęcia rozwijające zainteresowania taneczno – muzyczne – 10 uczniów

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną w obu szkołach. W szkole Podstawowej w Telatynie na kwotę 35 722zł., w Szkole Podstawowej w Poturzynie na kwotę 29 925. Zakupione pomoce dydaktyczne służą uczniom podczas prowadzonych dodatkowych zajęć w ramach projektu ,, Indywidualizacja nauczania w Gminie Telatyn"