Nowości wydawnicze w Bibliotece Szkolnej

  • Drukuj

bobl 02W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Piorytet 3 Gmina Telatyn otrzymała dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wartość całego projektu wyniosła 5000,00 zł przy czym dotacja 4000,00 zł. a wkład własny Gminy 1000,00zł.

Dotacja została przyznana dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskeigo w Telatynie. W jej ramach zakupiono 200 egzemplarzy książkowych nowości wydawniczych, z których można skorzystać w Bibliotece Szkolnej.

 

Celem projektu było wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły, w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów, przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Temu służy właśnie wzmocnienie roli i potencjału bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów poprzez zakup nowości wydawniczych.