Zeznania PIT 37

  • Drukuj

porozumienie780Mając na względzie usprawnienie mieszkańcom Gminy Telatyn dokonania rozliczeń podatkowych za rok 2016, Wójt Gminy Telatyn w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim oferuje pomoc w rozliczeniu i przesyłaniu drogą elektroniczną zeznań o wysokości osiąganego dochodu przez osoby fizyczne.

W dniach od 1 lutego 2017 r. do 02 maja 2017 r., w każde dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Telatynie ul. Fryderyka Chopina 10, pokój nr 2, możliwe będzie wypełnianie i przesyłanie rozliczenia drogą elektroniczną zeznania PIT 37.