Droga gminna 111667L Nowosiółki-Wasylów oddana do użytku

  • Drukuj

Obraz 257,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

Operacja typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej 111667L Nowosiółki - Wasylów mająca na celu skrócenie mieszkańcom Wasylowa i okolicznych miejscowości o 9,40 km dojazdu do zespołu parafialnego rzymsko-katolickiego w miejscowości Nowosiółki współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Telatyn zrealizowała projekt ,, Budowa i przebudowa drogi gminnej 111667L Nowosiółki - Wasylów ‘’w ramach podziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt miał na celu skrócenie mieszkańcom Wasylowa i okolicznych miejscowości o 9,40 km dojazdu do zespołu parafialnego rzymsko-katolickiego w skład którego wchodzi kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, dzwonnica i ogrodzenie, cmentarz z bramą i drzewostanem w miejscowości Nowosiółki, która obecnie wynosi 12,40km

W ramach projektu wykonano Budowę drogi gminnej nr 111667Lw miejscowości Nowosiółki, na którą składa się roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz warstwy odsączającej, podbudowa –warstwy dolnej, podbudowa –warstwa górnej, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, plantowanie, umocnienie poboczy i umocnienia

Przebudowa drogi gminnej nr 111667L w miejscowości Wasylów: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, chodniki, utwardzenie poboczy, oznakowanie i urządzanie bezpieczeństwa ruchu oraz roboty wykończeniowe.

Wartość projektu: 805693,34 zł

Wartość dofinansowania: 512662,00 zł

Udział Gminy: 293031,34 zł

Rozpoczęcie realizacji: styczeń 2016 (złożenie wniosku o dofinansowanie)

Zakończenie realizacji: grudzień 2016(złożenie wniosku o płatność)

ue prr