Podziękowanie dla Gminy Telatyn

  • Drukuj

dsc03813 crGmina Telatyn otrzymała podziękowanie za udział w projekcie ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwienia", jaki był realizowany przez Województwo Lubelskie w latach 2012 – 2016. Projekt ten był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Uni Europejskiej i realizowany przez 203 gminy z terenu Województwa Lubelskiego. Skierowany był do osób prywatnych, instytucji samorzadowych, gminnych oraz wspólnot mieszkaniowych a jego głównym założeniem była eliminacja azbestu wykorzystywanego dawniej jako materiał budowlany. W Gminie Telatyn zrealizowano łacznie 229 wniosków (gospodarstw) i zutylizowano 837,32 tony azbestu. Jak podkreśla Wójt Gminy Telatyn Elżbieta Stąsiek – Witkowska ,,biorąc pod uwagę zagrożenie jakie niesie dla zdrowia człowieka pylenie azbestu – jest to duży krok w kierunku działań prozdrowotnych i proekologicznych, dlatego jeśli to tylko będzie możliwe, to wejdziemy w kolejny projekt zagospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Gminy Telatyn."

Podziękowanie z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego odebrał pracownik Urzędu Gminy w Telatynie pan Jan Sławiński.