Szkolenie dla rolników, pracodawców zatrudniających cudzoziemców

  • Drukuj

obcyDnia 23.03.2017r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Telatyn zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracodawców ( rolników ), którzy wyrażają chęć zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski. W temacie poruszanych zagadnień będzie można uzyskać odpowiedź na pytania: Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca? Co zrobić w przypadku, gdy cudzoziemiec po uzyskaniu pozwolenia nie podjął pracy? Czy obywatele Ukrainy mogą świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia - jakie warunki muszą być spełnione w takim wypadku? Obywatele jakich państw mogą podejmować zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebują zezwolenia na pracę? Kto w Polsce kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców i ich legalny pobyt na terenie kraju? Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca i obcokrajowcowi za nielegalne wykonywanie pracy? Na te oraz na inne przedmiotowe pytania odpowiedzą funkcjonariusze Placówki SG w Chłopiatynie, Inspektorzy PIP oraz pracownicy Urzędu Skarbowego z Tomaszowa Lubelskiego. Organizatorzy serdecznie zapraszają na spotkanie.