Konkurs Wiedzy Prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny" rozstrzygnięty

  • Drukuj

119 maja br w Tomaszowie Lubelskim odbył się finał konkursu Wiedzy Prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny”, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim. Jego głównym celem było nie tylko upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach z jakimi można spotkać się w codziennym życiu ale również chęć zapoznania dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Do Konkursu przystąpiły drużyny ze szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego - Szkoła Podstawowa w Typinie, Szkoła Podstawowa w Przewalu, Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej, Szkoła Podstawowa w Tarnoszynie, Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu, Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej, Zespół Szkół w Krynicach i Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie. W konkursie udział wzięli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie: Jakub Grabik, Kornelia Bodeńko, Klaudia Safaryn, Weronika Lizak, Szymon Miazga i Konrad Wlaź wraz z opiekunem grupy panią Wiesławą Przytułą. Finaliści podczas konkursu musieli sprostać trzem konkurencjom: zaprezentować szkołę i bezpieczne hasło, rozwiązać test wiedzy składający się z 20 pytań dotyczących wiedzy prewencyjnej oraz przedstawić projekt koszulki promujący zdrowy, bezpieczny styl życia, wykonany w dowolnej technice plastycznej. Wszyscy zaprezentowali bardzo wysoki poziom i różnica zdobytych punktów pomiędzy poszczególnymi drużynami była minimalna. Ostatecznie, po ocenie wszystkich konkurencji i zsumowaniu punktów okazało się, że I miejsce w konkursie zajął Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tarnoszynie, zaś III miejsce – Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej. Pozostałe zaś drużyny z poszczególnych Szkół, zgodnie z decyzją Jury zajęły równorzędne miejsce IV. Gratulacje, dyplomy i nagrody wręczyli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim kom. Szymon Mroczek, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Tomaszowie Lubelskim nadkom. Tomasz Pawelec, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Tomaszowie Lubelskim st. asp. Krzysztof Majdański, Kierownik KRUS w Tomaszowie Lubelskim Pani Monika Pikuła, reprezentanci Starostwa Powiatowego Panowie: Andrzej Krzaczek i Krzysztof Chyżyński oraz przedstawiciele z poszczególnych Urzędów Gmin i Miast, którzy wręczyli nagrody od Wójtów Gmin.