Mamy nową drogę w Kryszynie

  • Drukuj

droga kryszynDnia 31 sierpnia br odbył się odbiór i przekazanie do użytkowania zadania pn. ,,Modernizacja drogi gminnej 111655L w miejscowosci Kryszyn". W ramach tego zadania wykonano modernizację nawierzchni drogi na odcinku o łącznej długości 470m. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 154.509,41zł, z czego wielkość dofinansowania z budżetu Województwa Lubelskiego wyniosła 40.000,00zł. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych Gminy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych sp. zo.o. w Tomaszowie Lubelskim.

Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana Urzędzie Marszałkowskim województwa Lubelskiego w Lublinie dnia 19 lipca br przez Wójta Gminy Telatyn Elżbietę Stąsiek – Witkowską i Skarbnika Gminy Tomasza Szarugę oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Grzegorza Kapustę.