• a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
Text size

Wyprawka Szkolna 2012

Informacja dotycząca realizacji Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012r. ,,Wyprawka Szkolna”

 

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej.

 

 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego jest udzielana również uczniom (klasy I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum):

a) słabowidzącym,

b) niesłyszącym,

c)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-3 posiadającym orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

3. Pomocy udziela się uczniom klasy I szkoły podstawowej , w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, późn. zm.) czyli kwoty 504 zł. netto na osobę w rodzinie.

 

4. Pomocy udziela się uczniom klas II, III, IV,  pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o którym mowa w art. 8 ust.  1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)  czyli kwoty 351 zł netto na osobę w rodzinie.

5. Uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie listy dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

Wysokość dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej;
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum;
  • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wnioski należy składać w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 – wstępny termin składania wniosków - do 5 września 2012r.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników:

1.Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składają wniosek o dofinansowanie do dyrektora szkoły, do której uczęszczać będzie ich dziecko w roku szkolnym 2012/2013 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego z pomocy społecznej, a w przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego; w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów; w przypadku uczniów niepełnosprawnych – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; a w przypadku uczniów, u których dochód przekracza kryterium dochodowe – należy dołączyć uzasadnienie przyznania pomocy).

2 .Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy lub inne upoważnione osoby) dokonują zakupu podręczników.

3.Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy lub inne upoważnione osoby) przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 „Wyprawka szkolna” ).

4.Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

 

 

Szczegółowe informacje u dyrektora szkoły lub w pokoju nr 8 w U rzędzie Gminy Telatyn

Urząd Gminy Telatyn

ul. Fryderyka Chopina 10
22-652 Telatyn
NIP 921-13-72-720
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 84 66 13 110

 

wybory samorzadowe 2018

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Telatyn na rok 2018

logo

album 0001

Dzisiaj jest: 19 Sierpień 2018
Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian

Nieodpłatna Pomoc Prawna

bpp cr

bip.gif

mar.png

tl.gif

d.jpg

m.jpg

Licznik odwiedzin

Dzisiaj88
Wczoraj80
Tydzień667
Miesiąc1562
Wszystkie451219