Zapraszamy do udziału w Konkursie Szopek i Stroików Świątecznych

  • Drukuj

szopkaWójt Gminy Telatyn pani Elżbieta Stąsiek – Witkowska i Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie ,,Przegląd Szopek i Stroików Świątecznych", który adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Telatyn. Proponowane techniki plastyczne: stroiki – prace indywidualne, szopki – prace indywidualne i zespołowe. Wykonane prace należy złożyć do dnia 13 grudnia 2017 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Telatyn. Wszystkie prace powinny być opatrzone widocznym opisem, zamocowanym w sposób trwały i widoczny z przodu pracy, zawierajacym następujące dane:

imię i nazwisko autora lub nazwa przedszkola i grupy
wiek wykonawcy (wykonawców)
dokładny adres Szkoły lub miejsca zamieszkania
imię i nazwisko instruktora, opiekuna pracy

Głównym celem konkursu jest ochrona i promowanie wśród dzieci tradycji kulturowych i Świąt Bożego Narodzenia, promowanie osób utalentowanych plastycznie oraz wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych pomiędzy uczestnikami konkursu i opiekunami artystycznymi.