Podziękowanie dla Gminy Telatyn

  • Drukuj

szlachetna paczkaGmina Telatyn brała udział w organizowanej już od 16 lat inicjatywie ,,Szlachetna Paczka". Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce, którego działalność oparta jest przede wszystkim na pracy darczyńcy z wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. To właśnie oni szukają rodzin i pracują z nimi, natomiast darczyńcy przygotowują pomoc.

Jak podkreśla pomysłodawca Szlachetnej paczki ks. Jacek WIOSNA Stryczek ,,Nie może być tak, że czym więcej pomocy, tym więcej potrzebujących. Chcemy pomagać tak, aby ludzie sami radzili sobie w życiu. Nie chcemy biedy. Nie chcemy rekordów. Chcemy prawdziwej miłości wzajemnej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!" Na terenie Gminy Telatyn, Liderem organizaowanej od lat inicjatywy była pani Katarzyna Tytuła, jako wolontariusz wspomagała ją pani Iwona Pydo. W pomoc zaangażował się również pan Józef Drążek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Poturzynie. Na ręce Wójt Gminy Telatyn pani Elżbiety Stąsiek – Witkowskiej Gmina Telatyn otrzymała podziękowanie za włączenie się w ten szczytny cel.