Ogłoszenie

  • Drukuj

Wójt Gminy Telatyn informuje, iż w związku z akcją składania zeznań podatkowych o osiągniętych dochodach i przysługujących odliczeniach za 2017 rok, informacje w zakresie podatku dochodowego udzielane są w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim:

 

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie zasad ogólnych oraz podatkiem liniowym (PIT-36, PIT-36L)

pok. 104, nr tel. 84 666 01 04
pok. 205, nr tel. 84 666 01 25
pok. 105, nr tel. 84 666 01 05
pok. 112, nr tel. 84 666 01 12

dla osób prawnych (CIT-8)

pok.112, nr tel. 84 666 01 12

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

pok. 205, nr tel. 84 666 01 25
pok. 104, nr tel. 84 666 01 04

dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39)

pok. 205, nr tel. 84 666 01 25
pok. 204, nr tel. 84 666 01 24
pok. 104, nr tel. 84 666 01 04

informacje w zakresie karty podatkowej (PIT-16, PIT-16A), zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (PIT-19A), działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6)

pok. 104, nr tel. 84 666 01 04

dla osób fizycznych uzyskujacych dochody za granicą

pok. 206, nr tel. 84 666 01 26

e- deklaracje

pok. 202, pok. 113, nr tel. 84 666 01 22, 84 666 01 13