Konferencja z udziałem Ministra Edukacji Narodowej

  • Drukuj

konfMinister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się z przedstawicielami oświaty oraz władz samorządowych z terenu całego województwa podczas Konferencji która odbyła się 12 lutego 2018 roku w Chełmskim Domu Kultury. W konferencji uczestniczyli również Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Gminę Telatyn podczas spotkania reprezentował Sekretarz Urzędu Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga. Podczas Konferencji Minister Anna Zalewska podsumowała pierwszy etap wdrażania reformy szkolnictwa oraz przedstawiła plan przyszłych działań.