Spotkanie z okazji Rocznicy 100 lecia Odzyskania Niepodległości

  • Drukuj

100W Urzędzie Gminy Telatyn odbyło się spotkanie organizacyjne służące ustaleniu cyklu obchodów związanych z rocznicą 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Moderatorem spotkania był Sekretarz Urzędu Gminy pan Mieczysław Szaruga. Obecni byli Dyrektorzy Szkół z terenu gminy – pani Maria Kołodziej ( Poturzyn) i pan Bogdan Tucki (Telatyn), Dyrektor Biblioteki Publicznej pani Alicja Górnik, opiekun harcerzy 19 DH Modrzewie pan Henryk Szaruga, sołtys Nowosiółek i zarazem członek OSP Gminy Telatyn pan Daniel Pawłowski oraz pracownik Urzędu gminy ds. Kultury i promocji pani Ewelina Galant – Woźniak.

Wszystkie instytucje i lokalne organizacje zadeklarowały chęć przystąpienia do wspólnego świętowania. W toku rozmowy powstała koncepcja plakatu oraz ulotki informacyjnej, określającej plan obchodów Odzyskania Niepodległości w Gminie Telatyn.