UWAGA! Podmioty gospodarcze dokonujące obrotu wyrobami węglowymi

  • Drukuj

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) wchodzącymi w życie w dniu 02.01.2012r. opodatkowaniu podlegać będą wyroby akcyzowe, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny i koks (określane terminem „wyroby węglowe”).

Biorąc pod uwagę powyższe po stronie podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy powstanie obowiązek uzyskania od naczelnika urzędu celnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy do dnia 02.01.2012r.

Wobec pojawiających się pytań i złożoności zagadnienia, w dniu 16 grudnia 2011r. o godz. 11 odbędzie się spotkanie dla podmiotów dokonujących obrotu wyrobami węglowymi organizowane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Zamościu.

Miejsce spotkania: Klub Garnizonowy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ul. J. Piłsudskiego 36, sala Nr 12, I piętro.