Nowe mocne drogi w Gminie Telatyn

  • Drukuj

b_200_0_16777215_00___images_phocagallery_photoalbum_remont_drog_po_thumbs_phoca_thumb_l_po_rem_15.jpgW bieżącym roku na terenie Gminy Telatyn odbudowano 12 odcinków dróg w miejscowościach: Posadów, Dutrów,  Łykoszyn , Telatyn, Żulice. Drogi te zostały zniszczone przez  ulewy, które miały miejsce w czerwcu w 2011 roku. Drogi te zostały wykonane najnowszą europejską technologią. Podbudowę wykonano z kruszywa łamanego a nawierzchnię z betonu asfaltowego z bardzo odporną warstwą ścieralną.

 

Prace budowlane polegające na umocnieniu  dna oraz odwodnieniu wąwozów lessowych zostały wykonane na drogach w 2 miejscowościach. W   Radkowie odcinek o długości 134mb nawierzchnię wykonano z płyt żelbetonowych oraz przeprowadzono plantowanie poboczy. W Nowosiółkach odcinek  o długości 648mb pokryty jest nawierzchnia bitumiczną, wykonano plantowanie poboczy.

Przy większości wyżej wymienionych dróg zmodernizowano i umocniono przepusty.

Remont dróg został dofinansowany w 80 % z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Został również przeprowadzony remont dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym tzw. starego i nowego osiedla byłej SHR w Poturzynie o łącznej długości 987 mb. Nawierzchnia na tych drogach została zrobiona z masy mineralno – bitumicznej, odpornej na ścieranie. Położono chodniki   z kostki brukowej, podjazdy, wykonano oznakowania, umocniono skarpy i przeprowadzono plantowanie pobocza.

Drogi w Poturzynie dofinansowano w 90% z Agencji Nieruchomości Rolnych  Skarbu Państwa , Odział Terenowy w Lublinie.

Zmodernizowano drogę w Kryszynie o długości 400mb. Nawierzchnie wykonano z betonu asfaltowego. Na tą inwestycję pozyskano  40000 zł ze środków celowych budżetu województwa lubelskiego z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Łącznie w 2012 roku na terenie Gminy Telatyn zmodernizowano ok. 5 km dróg gminnych.