Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Telatynie

  • Drukuj

b_200_0_16777215_00___images_2013_Image00001.jpgDnia 9 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy Telatyn odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Telatynie.

 

Obrady  Plenarne  otworzyła  Prezes Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych  Straży  Pożarnych RP Druhna Elżbieta Witkowska, witając przybyłych gości: Starostę Powiatu Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka, Komendanta  Powiatowej Straży  Pożarnej w Tomaszowie Lub -  Starszego  Brygadiera Stanisława Kielecha, Opiekuna Gminy Telatyn z ramienia Komendy Powiatowej Starszego  Kapitana Ryszarda Necia, Prezesów i  Naczelników OSP oraz przybyłych Strażaków. Obrady  te były  uwieńczeniem okresu  sprawozdawczego, który  miał miejsce od 11 stycznia do 2 lutego bieżącego  roku. Zebrania sprawozdawcze odbyły się zgodnie z wymogami statusowymi..

Na terenie Gminy Telatyn działalność prowadzi 11 jednostek (270 druhów) OSP w tym jedna drużyna kobieca w Nowosiółkach oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Poturzynie.

Współczesność wymaga od strażaków nie tylko udziału w akcjach ratowniczo- gaśniczych  podczas pożarów, ale również w usuwaniu skutków katastrof, powodzi i innych klęsk żywiołowych, niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Strażacy  biorą  również czynny udział w rozwijaniu działalności kulturalno – oświatowej. W minionym roku OSP z Gminy Telatyn były gospodarzem Powiatowego Dnia Strażaka.

Natomiast Gminne Zawody  Sportowo  - Pożarnicze zorganizowała  OSP Poturzyn. W tym dniu  obchodzono również 45-lecie tej  jednostki.

OSP w ramach popularyzacji wiedzy pożarniczej wśród młodzieży szkolnej zorganizowała Turniej Wiedzy  Pożarniczej oraz konkurs plastyczny  o  tematyce pożarniczej.

Na zakończenie posiedzenia  Prezes Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych  Straży  Pożarnych RP podziękowała za ofiarność i  trud włożony przy wypełnianiu obowiązków strażaka. Życzyła dalszych  sukcesów w życiu zawodowym oraz aby w trudnych  chwilach chronił strażaków Św. Florian.

Po oficjalnym merytorycznym spotkaniu Pani Prezes zaprosiła wszystkich na uroczysty obiad.