Informacja o wynikach sprawdzianu w 2013 roku.

  • Drukuj

Brawa dla uczniów z klasy VI ze szkół w Gminie Telatyn.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żulicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Regionu Gminy Telatyn Żulice osiągnęli najlepszy wynik tj. 29,5 pkt. na 40 możliwych - 74% poprawnych rozwiązań zadań. spośród szkół z terenu Gminy Telatyn.

Na drugim miejscu byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Poturzynie –26,4 punktów na 40 możliwych do uzyskania – 66% poprawnych rozwiązań zadań.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie spisali się również bardzo dobrze uzyskując średni wynik 24,6 pkt na 40 możliwych. Uczniowie swoje wyniki zawdzięczają bardzo dobrej pracy naszych pedagogów.

Wyniki w Gminie Telatyn – 25,6 punktów ; 64%

Wyniki w powiecie tomaszowskim – 21,8 punktów; 55%

Wyniki w województwie lubelskim – 24 punkty; 60%.

Uczniowie z naszej gminy uzyskali najwyższy wynik w porównaniu z innymi gminami powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Do sprawdzianu 4 kwietnia 2013 r. przystąpiło w całym kraju 357 225 uczniów. Zestaw zadań w wersji standardowej (arkusz S-1-132) rozwiązywało 350 614 uczniów, a w arkuszach dostosowanych – 6 611 uczniów. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.