ZMIANY W EWIDENCJI LUDNOŚCI

  • Drukuj

UWAGA

  Szanowni Państwo

          Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. Referat Ewidencji Ludności, dokonuje zameldowania osoby na pobyt stały bez wcześniejszego wymeldowania się  z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Informacje o nowym miejscu pobytu stałego przekazuje Urząd Gminy do dotychczasowego miejsce pobytu stałego danej osoby.

             Zmiany spowodowane są wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Poz. 1407) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 roku.