15 listopada br o godz. 11.11 odbyło się w Telatynie uroczyste odsłonięcie Tablicy upamiętniającej 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, którą ufundowali Mieszkańcy Gminy Telatyn. Zbiórkę przeprowadzili harcerze z 19 Drużyny harcerskiej Modrzewie. W wydarzeniu tym uczestniczyli: Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga, Dyrektor Szkoły pan Bogdan Tucki, Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik, harcerze 19 DH Modrzewie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich w Telatynie wraz z opiekunem druhem Henrykiem Szarugą, Seniorzy z Gminnego Klubu Seniora oraz pracownicy samorządu gminnego i mieszkańcy Gminy Telatyn. Obecny był też sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn oraz Proporzec 19 Drużyny harcerskiej Modrzewie. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Polski, następnie słowo do wszystkich obecnych skierował Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga oraz druh Henryk Szaruga. Po odsłonięciu tablicy, pod pomnikimem złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie wraz z Seniorami wszyscy zaśpiewali znaną pieśń partyzancką pt. ,,Oka"

Podziel się tym: