Podobnie jak wielu miastach i gminach w Polsce, również w Gminie Telatyn uroczyście obchodzono 100 letnią rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W przygotowanie uroczystości włączyła się cała społeczność gminna – władze samorządowe, parafia, szkoły oraz mieszkańcy. Obie Szkoły włączyły się również w inicjatywę wspólnego śpiewania Hymnu Polski 9 listopada o godz. 11.11. Świętowanie rozpoczęło się już 9 listopada w Poturzynie, gdzie na placu przy Szkole Podstawowej o godzinie 16.00 odbyło się Ognisko Niepodległości, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy Poturzyna. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Państwowego i przebiegało w sposób bardzo patriotyczny. Uczennice klasy VII przypomniały najważniejsze wydarzenia z kart historii Polski. Śpiewano również pieśni patriotyczne. 10 listopada odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 lecie odzyskania Niepodległości w Centrum Kultury w Nowosiółkach. W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Telatyn Elżbieta Stąsiek – Witkowska, Radni Gminy Telatyn oraz mieszkańcy. Inicjatorem wydarzenia był sołtys Nowosiółek pan Daniel Pawłowski. W przygotowanie wydarzenia włączyły sie także panie z KGW Nowosiółki oraz Karol Piskor. Ze specjalnie przygotowanym programem patriotycznym poświęconym panu Sewerynowi Wszoła – żołnierzowi Armii Krajowej wystąpił Zespół Artystyczny ,,Fermata". Wiersz o tematyce patriotycznej przygotowała również pani Winczysława Bartecka – lolakna regionalistka. 11 listopada 2018 roku odbyły się główne uroczystości rocznicowe. O godz. 10.15 miała miejsce Uroczysta Msza Św., którą odprawił proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. ks. Andrzej Bastrzyk. We Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Telatynie, sztandar i proporzec drużyny harcerskiej „Modrzewie”, sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Szkole Podstwowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie. Swą obecnością, uroczystość poświęconą Niepodległej, zaszczycili: Sekretarz Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga, który w kilku słowach przybliżył trudną drogę Naszej Ojczyzny ku Wolności i Niepodległości, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Telatynie pan Bogdan Tucki i pani Barbara Wójcik oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy i młodzież szkolna. Honorowym gościem był kombatant, Pan Stanisław Wójcik, któremu uczniowie wręczyli biało- czerwone kwiaty. O godz. 12.00 miało miejce wspólne, razem z mieszkańcami całej Polski, odśpiewanie Hymnu Polski w ramach akcji ,,Niepodległa do Hymnu". W dalszej części spotkania odbyła się część artystyczna przygotowana przez Uczniów Szkoły Podstawowej w Telatynie. Akademię „100 lat Niepodległej” rozpoczął Polonez z „Pana Tadeusza”, przepięknie zatańczony przez zespół taneczny, ubrany w stroje z epoki napoleońskiej. Piękna muzyka, stroje i liczne figury Poloneza wprowadziły wszystkich w odświętny nastrój Obchodów 100 lecia Niepodległości. Następnie uczestnicy wysłuchali montażu słowno- muzycznego, na który złożyły się: piękna poezja patriotyczna deklamowana na tle muzyki refleksyjnej, monorecytacje oraz piosenki patriotyczne- „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Flaga”, „Biały orzeł”, „Uwierz Polsko”, „Matczyne ręce”, „Czerwone słoneczko”, „ Jak szło wojsko raz ulicą”. Wymownym akcentem akademii była muzyka finałowa „Polska Biało- Czerwoni”, podczas której uczestnicy wystrzelili konfetti w kolorach bieli i czerwieni. Delegacja: Sekretarz Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga, Dyrektor Szkoły Podstawowej pan Bogdan Tucki oraz harcerze złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem ku czci poległych podczas II wojny światowej w Telatynie. Tego samego dnia, 11 listopada w godzinach popołudniowych świętowali również mieszkańcy Wasylowa, którzy nieopodal świetlicy posadzili pamiątkowy Dąb Niepodległości oraz przy rozpalonym Ognisku Niepodległości śpiewali pieśni patriotyczne.

Podziel się tym: