• POLSKA 100
  • Przyciągamy
    inwestycje
  • Dbamy
    o dobrobyt mieszkańców

Odbior odpadów

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Telatyn na rok 2018

przegląd

Nieodpłatna pomoc prawna

W Urzędzie Gminy w Telatynie porad prawnych udzielać będą: adwokaci, radca prawny oraz członkowie stowarzyszenia.

dowiedz się więcej ...

Otwarci na mieszkańców

Instrukcje załatwiania spraw w Urzędzie Gminy

przegląd

Infolinia: 19524

Infolinia dla klientów urzędów pracy czynna pn-pt w godz. 8-18

dowiedz się więcej ...

Najnowsze WIADOMOŚCI

Podobnie jak wielu miastach i gminach w Polsce, również w Gminie Telatyn uroczyście obchodzono 100 letnią rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W przygotowanie uroczystości włączyła się cała społeczność gminna – władze samorządowe, parafia, szkoły oraz mieszkańcy. Obie Szkoły włączyły się również w inicjatywę wspólnego śpiewania Hymnu Polski 9 listopada o godz. 11.11...

 

Dzięki staraniom Wójt Gminy Telatyn Elżbiety Stąsiek – Witkowskiej Gmina Telatyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 2.625.914,28 zł w ramach Projektu ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn", Działania 5.2....

 

Media promocyjne


Aktualne inwestycje

Ważne informacje

wybory Samorządowe 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2018 r. poz. 1561)

Komunikaty

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Starosta Tomaszowski

16/08/2018

Informacja o koloniach letnich 2018 dla dzieci rolników

Wójt Gminy Telatyn

05/06/2018

Przydatne informacje