• Drukuj

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej :

 

Wielosz Andrzej Zbigniew Przewodniczący
Skwarek Dariusz Stanisław Z-ca Przewodniczącego
Pryciuk Józef członek
Kargol Ryszard członek
Dziedzic Ryszard członek
Boćko Józef członek
Korga Grzegorz Adam członek
Rybak Andrzej członek
Kozub Zygmunt Feliks członek
Fronc-Ziarko Elżbieta Maria członek

 

 

 

 

 

Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia Pomocy Socjalnej i Porządku Publicznego :

 

Lipska  Stanisława Łucja Przewodniczący
Ożóg Bogdan Marian Z-ca Przewodniczącego
Grabik Grzegorz członek
Skwarek Dariusz Stanisław członek
Kargol Ryszard członek
Rybak Andrzej członek

 

 

 

 

             Komisja Rewizyjna Rady Gminy Telatyn :

Fronc-Ziarko Elżbieta Maria Przewodniczący Komisji
Ożóg Bogdan Marian Z-ca Przewodniczącego
Boćko Józef członek
Dziedzic Ryszard członek
Wielosz Andrzej Zbigniew członek