Samodzielne stanowiska pracy

  • Drukuj

Samodzielne stanowiska pracy:

  1. Stanisław Litkowiec - samodzielne stanowisko pracy ds. budownictwa, infrastruktury i planowania przestrzennego i zamówień publicznych, tel. 84-6613110 wew.39

  2. Ryszard Misiuda - samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, ewidencji działalności gospodarczej i OSP, tel. 84-6613110 wew.17

  3. Jadwiga Nogas - samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno – ekonomicznej obsługi szkół, tel. 84-6613110 wew.35

  4. Kazimierz Wacko - samodzielne stanowisko pracy ds. samorządowych , organizacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz spraw alkoholowych, tel. 84-6613110 wew.36