Urząd Stanu Cywilnego

  • Drukuj

Urząd Stanu Cywilnego

Anna Wawrzusik Szaruga - Z-ca Kierownika USC tel. 84-6613110 wew.14