Wieloosobowe stanowiska pracy

  • Drukuj

Wieloosobowe stanowiska pracy:

  1. Jan Sławiński - stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , rolnictwa oraz ochrony środowiska i opłat lokalnych,tel. 84-6613110 wew.40

  2. Helena Kurnik - stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i opłat lokalnych i księgowości (umowy, opłaty za wodę , księgowość i egzekucja należności za wodę), tel. 84-6613110 wew.22

  3. Magda Bartosz - stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i opłat lokalnych i księgowości (umowy, opłaty za usuwanie nieczystości płynnych , księgowość i egzekucja należności, wydawanie zaświadczeń), tel. 84-6613110 wew.26

  4. Agnieszka Wójcik - stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i opłat lokalnych i księgowości (umowy, opłaty za usuwanie odpadów i nieczystości stałych , księgowość i egzekucja należności, naliczanie opłat, redakcja bip), tel. 84-6613110 wew.26